Український Професійний Банк здійснює наступні операції з валютою:

 • Відкриття та ведення валютних та мультивалютних рахунків 
 • Конверсія однієї валюти в іншу 
 • Перекази на користь інших отримувачів або за їх розпорядженням 
 • Надання довідок та інших письмових документів 
 • Одержання в НБУ реєстраційного свідоцтва на одержання позики в іноземній валюті від
 • нерезидента 
 • Купівля та продаж 
 • Корпоративні платіжні картки 
 • Купівля валюти для відряджень 
 • Обслуговування рахунків нерезидентів-інвесторів 

 

УПБ пропонує клієнтам наступні переваги:

 * розробку індивідуальних схем, що дозволять оптимізувати Ваші витрати
 * максимально зручну схему міжнародних розрахунків по експортно-імпортним операціям
 * методичну допомогу при складанні зовнішньоекономічних контрактів
 * вибір курсу обміну валют (по комерційному курсу банка, або по курсу, що пропонує клієнт через виставлення ордерної заявки)
 * наявність широкої кореспондентської мережі та використання каналів системи міжнародних фінінсових телекомунікацій SWIFT, що забезпечує високу швидкість розрахунків

 

Основні умови щодо операцій, які проводяться в іноземній валюті:

 • Всі суми витрат, що пов’язані з оформленням чеків, здійсненням переказів та платежів будуть списуватися з рахунку отримувача (бенефіціара), за виключенням тих випадків, якщо інше не вказано в платіжних дорученнях. 
 • Будь-які інші додаткові витрати, що не включені до даного тарифу, такі як телефонні, телеграфні, телефаксні, а також телексні витрати, гербові збори, витрати по передачі повідомлень, додаткові поштові витрати, а також кореспондентські витрати будуть стягуватися у кожному окремому випадку окремо. 
 • У випадку, якщо виконання доручення тягне за собою додаткову роботу, банк має право стягувати додаткові витрати. 
 • У випадку необхідності мінімальні та максимальні витрати, що вказані в доларах США, будуть конвертуватися в інші іноземні валюти по діючому курсу обміну валют на день проведення операції. 
 • Платіжні документи, що надходять до банку до 15-00 години виконуються датою валютування поточним робочим днем, в іншому випадку датою валютування наступного робочого дня. 
 • За погодженням сторін, тарифи комісійної винагороди можуть бути встановлені окремо для кожного клієнта. Погоджені розміри тарифних ставок оформляються у вигляді картки узгоджених тарифних ставок затвердженого зразка. 

 

Завантажити Тарифи від 10/04/2015