Банк здійснює професійну діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами, на що має ліцензії Державної Комісії з Цінних Паперів та Фондового Ринку: 

 • дилерська діяльність: АЕ 294545 від 29.10.2014 р.
 • брокерська діяльність: АЕ 294544 від 29.10.2014 р. 
 • андеррайтинг: АЕ 294546 від 29.10.2014 р. 
 • діяльність з управління цінними паперами: АЕ 294547 від 29.10.2014 р. 

Український Професійний Банк працює з наступними цінними паперами:

 • цінні папери власного боргу; 
 • пайові цінні папери; 
 • облік векселів; 
 • боргові (корпоративні та державні) цінні папери. 

На сьогодні існує три основних напрями діяльності Українського Професійного Банку у сфері операцій з цінними паперами: 

Перший – це операції Банку з цінними паперами, що виконує такі завдання:

 • авалювання векселя (в тому числі податкового); 
 • оформлення ощадного сертифікату; 

Відділ корпоративних цінних паперів: 
Сергій Гладаренко: SGladarenko@upb.com.ua 
Телефон: (044) 461 82 96

Другий вид діяльності – комісійна діяльність на ринку цінних паперів 

 • торгівлю цінними паперами за дорученням клієнтів; 
 • доміциляція векселя; 
 • відповідальне зберігання векселя; 
 • інкасування векселя

Відділ комісійних цінних паперів: 
Юлія Костюченко: JKostuchenko@upb.com.ua 
Телефон: (044) 461 82 74 

Третій вид діяльності – комерційна діяльність на ринку цінних паперів.

У цьому напрямку УПБ здійснює:

 • торгівля цінними паперами на неорганізованому ринку; 
 • торгівля цінними паперами на організованому ринку (на біржі КМФБ, на біржі ПФТС та на Українській біржі); 
 • операції з ОВДП; 
 • послуги платіжного агента; 
 • операції з випуску облігацій

Відділ корпоративних цінних паперів: 
Сергій Гладаренко: SGladarenko@upb.com.ua 
Телефон: (044) 461 82 96